De Eendragt

De Eendragt

Windmolen de Eendragt

't Kerststalletje

't Kerststalletje

Windmolen op de Nieuwe haven

Windpark Westeinde

Windpark Westeinde

Windpark Westeinde

Helderse coöperatieve windmolenvereniging De Eendragt

De Eendragt is een coöperatieve vereniging. Het bestuur bestaat momenteel uit 6 personen die gekozen zijn door de ledenvergadering.

Minimaal éénmaal per jaar wordt er een ledenvergadering gehouden waar o.a. het ,financiële, beleid wordt besproken. Tevens wordt er verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar.

Als lid kunt U  inloggen bij  mijn eendragt (uw eigen webportaal) waar u uw gegevens up to date kunt houden, de opbrengst van uw zonnepanelen kunt invoeren en de stand van uw certificaten inzien. Ook zijn de jaarlijkse financiële verslagen hier in te zien.                                                                                              

Om lid te worden dient men een certificaat aan te schaffen van minimaal € 50,00. Bij het verlaten van de vereniging krijgt u dit bedrag met rente terug. 

De ledenvergadering bepaalt ieder jaar de hoogte van de rente die hierop moet worden uitbetaald  

De ledenvergadering heeft beslist dat er alleen nog certificaten worden uitgegeven, om lid te kunnen worden, met een max van € 100,00. En dat men bij aanvang lidmaatschap in het werkgebied van De Eendragt moet wonen (Kop van Noord Holland). De reden hiervoor is dat we momenteel geen nieuwe grote windenergieprojecten in uitvoering hebben. Zodra dat weer wel het geval is wordt de uitgifte van certificaten weer geheel opengesteld.

De leden worden voor de ledenvergadering uitgenodigd via  een nieuwsbrief per e-mail.

Naast het uitvoeren van diverse projecten, willen we de komende tijd veel aandacht besteden aan de energietransitie en induvidueel gerichte duurzaamheids maatregelen.

We zijn, permanent, op zoek naar nieuwe bestuursleden   

 

Helderse coöperatieve windmolenvereniging De Eendragt

Nieuws

Nieuwsbericht 3

Nieuwsbericht 3

Algemene Ledenvergadering De Eendragt
                woensdag 15 mei als gastspreker Vincent Dekker
                over 'duurzaam denken en doen!'      

Nieuwsbericht 2

Nieuwsbericht 2

Verslag van vrijwilligerswerk Gambia door Anniek Korterink die door de Eendragt is gesponsord.

Nieuwsbericht 1

Nieuwsbericht 1

Verslag april 2024 door Windmeester Frits van Muijden.

Samen op weg naar een duurzame toekomst.