Zonnepanelen

Om in de buurt te komen van de ambitie "energieneutraal" moet windenergie gekoppeld worden aan zon. De Eendragt heeft dit vorm gegeven door allereerst alle leden uit te nodigen om me te doen aan een zonproject (december 2008) en vervolgens door de buurthuizen in Den Helder een aanbod te doen om zonkracht te benutten. (voorjaar 2020).

Zon voor buurthuizen en verenigingsgebouwen 

De Eendragt is een coöperatieve. Een vereniging zonder winstoogmerk – voor en door de leden – gericht op opwek van duurzame energie, vermijden van fossiel en daarmee verduurzamen van het energieverbruik van onszelf en in de regio waar we leven.

De windturbines waar De Eendragt in geïnvesteerd heeft, leveren een belangrijke bijdrage aan onze doelstelling en zorgen daarbij voor een financieel positief resultaat. In eerste instantie willen we dat resultaat benutten voor nieuwe investeringen in lokaal/regionaal windenergie. Maar hoewel de Kop van Noord-Holland een unieke locatie is voor wind, stuit het plaatsen van windturbines hier op grote - soms reële maar vaak alleen gevoelde - problemen.   

De Eendragt er daarom voor gekozen om complementair aan wind te investeren in zonenergie. In eerste instantie op de daken van de leden die daarvoor interesse hadden en sinds 2020 op daken van buurthuizen en verenigingen. In onze ogen een win-win in alle opzichten: verduurzaming van het energieverbruik en financieel een steuntje in de rug voor deze organisaties die zo’n belangrijke rol spelen in onze lokale samenleving.

Op daken van leden zijn in 2010 zo’n 189 zonnepanelen geplaatst – anno 2023 leveren de panelen nog steeds en inmiddels hebben ze zo’n 420.000 kWh opgewekt.

De daken van buurthuizen en verenigingsgebouwen hebben een groter potentieel.

Eind 2022 wekken op deze daken al 378 panelen van De Eendragt energie op:

 

PV Buurthuis De Viskom – 36 panelen – geplaatst in 2020

PV Buurthuis Kraaienest – 52 panelen – geplaatst in 2020

PV Buurthuis Elto – 96 panelen – geplaatst in 2020

PV Winnubst – 25 panelen + lucht/warmtepomp – geplaatst in 2020

PV Strandpost De Zandloper – 15 panelen – geplaatst in 2021

PV IJsbaan – 8 panelen – geplaatst in 2021

PV Buurthuis De Boerderij – 146 panelen – geplaatst in 2022

Projecten die voor 2023 op de rol staan zijn:  PV Zevenskoop en PV Odensehuis.  Voor het Odensehuis is inmiddels opdracht gegeven om deze ook te voorzien van panelen.

 

 

Zonnepanelen
Samen op weg naar een duurzame toekomst.